นินโป ไทจุสสุ

อะไรคือนินโป ไทจุสสุ(นินจุสสุ)

Read More

โรงฝึกบูจินกัน

ความเป็นมาของโรงฝึกบูจินกัน

Read More

สถานที่ฝึก

สถานที่ฝึก บูจินกัน บูโด ไทจุสสุ

Read More

กลุ่มฝึกศรีนครินทร์ เปิดทำการฝึก 4 มีนาคม 2560

กลุ่มฝึกศรีนครินทร์ภายใต้การดูแลของโรงฝึกบูจินกันประเทศไทย เปิดทำการฝึกตั้งแต่ 4 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนเส้าหลินกังฟูไทยแลนด์ (ใช้สถานที่เดียวกัน) ศรีนครินทร์ 57 แยก 4  ใกล้ พาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ ทุกวันเสาร์ เวลา 16.00 – 18.00 น ดูรายละเอียดได้ที่ เวปไซต์ http://srinakarin.bujinkan-thailand.com/. สำหรับสถานที่ฝึกอื่นๆ ดูได้ที่หน้า http://bujinkan-thailand.com/?page_id=70

โรงฝึกบูจินกันชลบุรีจะทำการย้ายสถานที่ฝึกมาที่อาคารสนามกีฬาเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองชลบุรี

ตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2559 เป็นต้นไป ทางโรงฝึกบูจินกันชลบุรี จะทำการย้ายสถานที่ฝึกจากสถานที่เดิมมาเป็นชั้นใต้ดินอาคารสนามกีฬาเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองชลบุรี โดยจะมีการเพิ่มวันฝึกซ้อมเป็น 2 วัน คือ วันพุธกับวันศุกร์และเปลี่ยนแปลงเวลาจากเดิมมาเป็นเวลา 17.30 – 19.30 น. และปรับอัตราค่าฝึกใหม่สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่งนี้ผู้ที่สนใจเข้าฝึกสามารถเข้าร่วมฝึกซ้อมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว   รายละเอียด ติดตามได้จาก http://bujinkan-ingyoendojo.com    

โรงฝึกบูจินกันประเทศไทยจะทำการย้ายสถานที่ฝึกไปที่ สโมสรกองทัพบก

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2559 โรงฝึกบูจินกันประเทศไทยจะทำการย้ายสถานที่ฝึกไปที่ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี (ใช้ห้องเทควันโด) โดยคงเวลาฝึกเดิม คือ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 15.00 น.